Startsidan

Hej och välkommen

I menyn ovan finner du all information i vår samfällighet.

Hyra utrustning

Släpvagn

Släpvagnen bokas hos Birgitta Björkén, Himmelsvägen 55, Mobilnummer 0709-769612
OBS: Det är meningen att släpvagnen skall vara självförsörjande på skatt, försäkring, besiktning, däck och övrigt underhåll. Därför tas en avgift om 100:- per dag ut.

Gräsklippare, trimmer och lövblås (fungerar även som snöblås)
Föreningen har en självgående gräsklippare, Klippo Excellent S GCV samt ett sladdlöst set bestående av häcksax, och grässax. Dessa är avsedda för medlemmarnas skötsel av gemensamma ytor och växtlighet. Vi har även ett par “snöslädar”, främst för att röja garagetaken från tung snö, vilken kan deformera eller skada den ganska klena garagekonstruktionen.

Manual för gräsklipparen finns här (läs det som avser Excellent S GCV).
Bruksanvisning för trädgårdssetet finns här.

Kontaktpersoner:

Stefan Coulianos, Slöjmolnsvägen 12, 0709-970567
Birgitta Björkén, Himmelsvägen 55, 0709-769612
Karin Iverhed, Slöjmolnsvägen 10, 0768-159629

Utrustningen skall bara användas på gemensamma grönytor, inte i privata trädgårdar.

Kvarterslokalen

Uthyrning av kvarterslokalen sker hos
Åsa Strand,
Slöjmolnsv.13, 073-9729777 eller email: asaglennhammar@hotmail.com

Bokning skall ske 48 timmar innan nyckel ska hämtas ut.
Stä̈dning av lokal skall göras innan tillbakalämning av nyckel.
Kostnad 100 kr/dygn. Fler än ett dygn kostar 400 kr/dygn, dvs att två dygn blir 500 kr som skall betalas vid hä̈mtning av nyckel.

Om föreningen

Föreningens syfte:

Att administrera föreningens gemensamhetsanläggningar.

Firma:

Lyckebo Samfällighetsförening
(Registrerad hos skatteverket 2005-12-05.)

Organisationsnummer:

717908-3089

Adress:

C/O Stefan Coulianos
Slöjmolnsvägen 12
743 35 Storvreta

Adress till ekonomisk förvaltare:

Grant Thornton
Box 3053
750 03 Uppsala

Fakturaadress:

Lyckebo Samfällighetsförening
LIN2514 SCANCLOUD
831 97 Östersund

Bankgiro:

5979-3638

e-post:

lyckebosamf@gmail.com

Parkeringsregler

PARKERINGSREGLER INOM SAMFÄLLIGHETEN
Lyckebo

Från och med 2016-11-01 ska Parkeringsbolaget Parkia debitera bilar som står inom samfälligheten Lyckebo. Detta gäller för Slöjmolnsvägen 1-40 samt Himmelsvägen 35-61.
De parkeringsregler som gäller inom området är följande;
-Parkeringsförbud råder överallt, utom på de förhyrda parkeringsplatserna. Man får stå där parkeringsförbud råder för i- eller urlastning. Bilen får bara stå i 15 minuter utan att någon aktivitet pågår vid och kring bilen.
-Samma regler gäller för motorcyklar enligt ovan.
-Hantverkare får stå över dagen. Vardagar dagtid 7-17.
-Mopeder kan parkeras vid tomtgräns men inte förhindra genomfart.

Inga särskilda regler gäller för bilar med handikapptillstånd.

Man kan ringa Parkia om man undrar något eller har några problem i samband

med att stanna eller parkera på tele: 018-69 33 30 .